Behandlingsfaser
- aktivera och optimera hjärnans fulla potential

Här berättar vi mer om de olika behandlingsfaserna som våra patienter går igenom. Från en akutfas med fokus på symptomlindring, där man minskar felaktiga mönster i nervsystemet och avlastar vävnader. Till stabilisering då nervsystemet lär sig nya mönster och kroppen faktiskt läker. Sen väljer man antingen att jobba i en underhållsfas eller fortsätta utveckla optimering av sin funktion och hälsa i den hälsostärkande fasen.

Akut fas – öka funktion och lindra symptom

 • Syftet är att avbryta ett nuvarande neurologiskt mönster som gör att du överbelastar dig på olika sätt och upplever symptom. Genom att öka din funktion kommer dina symptom att minska.
 • Vi jobbar med justeringar och du får övningar som stödjer din läkning. Det kan vara andningsövningar, BrainTap, långsamma rörelser, meditation eller annat som stimulerar nervsystemet på ett önskvärt sätt. I vissa fall ger man även mer traditionella fysiska hemövningar i den här fasen.
 • Den här fasen varar cirka 1- 4 veckor där man behandlar 1- 3 ggr/vecka beroende på person, grad av obalans och längd på problemen.
 • Här brukar symptomen avta markant, men kan variera kraftigt under tiden. Avslutar man behandlingen här är det hög risk för återfall då kroppen inte hunnit läka och bli stabilare igen.

Stabiliserande fas – stärka och stabilisera nya mönster

 • Introduktion av bättre strategi och stabilisering av nya mönster.
 • Eventuellt introducerar kiropraktorn andra justeringstekniker som syftar till att stärka ditt nya mönster utan att avbryta förbättringsprocessen. Det kan involvera lättare kontakter, block, activator samt manuella justeringar i syfte att stötta ditt nervsystem för vidare läkning och funktionsökning.
 • I  den här fasen blandar man ofta in mer traditionella hemövningar och kopplar ibland in fysioterapeut eller PT vid mer omfattande rehabiliteringsträning men fortsätter även med andningsövningar, långsamma rörelser, BrainTap, meditation från tidigare fas.
 • Nu börjar ditt nya mönster bli mer permanent, en vana.
 • Den här fasen varar typiskt 1- 12 månader där man behandlar med samma frekvens eller går på successivt mindre behandling beroende på personligt mål, grad av obalans och längd på problemen.
 • En bit in i den här fasen är det inte säkert att man har några kännbara symptom kvar. Risken för återfall minskar markant.

Underhållsfas – bibehåll uppnått resultat

 • Syftar till att bibehålla uppnått resultat med så lite behandling som möjligt. Det kan vara allt från något besök/månad till några besök/år beroende på vilka krav du ställer på din egen funktion och hur bra du är på att ta hand om dig mellan besöken.
 • I den här fasen är det inte säkert att man har några kännbara symptom kvar eller så kommer man in när man närmar sig gränsen för att få tillbaka symptomen. Du bestämmer själv din grad av funktion.
 • Vi rekommenderar alla patienter att gå vidare till den sista fasen för att optimera funktion och hälsa.

Hälsostärkande fas – optimera funktion och hälsa

 • Här arbetar vi för att stimulera och stärka fortsatt användning av önskvärd strategi.
 • Nu är patienten väl medveten om fungerande strategier och vet med vilka övningar man kan uppnå önskad stimulans på nervsystemet.
 • Justeringarna kan vara av olika typer och ibland involvera mycket lätta kontakter för att stimulera nervsystemet. Här kan man även fortsätta med mer avancerad specifik fysioterapi optimerande eller förebyggande syfte.
 • Man mår oftast väldigt bra.
 • Den här fasen varar så länge du vill och behandlingsintensiteten baseras i stort på dina mål, hur väl du lever och justeras efter behov. I den här fasen är det inte säkert att man har några kännbar symptom kvar. Bli så bra du kan bli.