Frågor och svar

Kiropraktik är en naturlig form av hälsovård där man utgår man ifrån att kroppen är självläkande och självreglerande under rätt förutsättningar. Vi hjälper dig att att uppnå dessa. Kiropraktorn är en vårdgivare som förespråkar prevention, funktion, optimering och hälsosammare livstil som behandling. Vi vill öka friskheten hos befolkningen, rätta till orsakerna till ohälsa istället för att maskera symtom som uppstått på grund av långvarig obalans. Kiropraktorn använder sig av olika tekniker, främst med händerna som verktyg för att justera.

Med hjälp av justeringar balanserar vi nervsystemet och underlättar för kommunikationen mellan hjärna, nerver, muskler, organ och leder så att du kan fungera och må bättre i vardagen. Läs mer här

Inom kiropraktik används inga mediciner eller kirurgiska ingrepp, endast manuella justeringar. Fördelarna är många, några vanliga som patienter har upplevt är:

  • Lindring av rygg & ledvärk
  • Lindring av huvudvärk och migrän
  • Ökad rörelseomfång
  • Minskad stelhet
  • Minskad muskelsmärta
  • Förbättrad samordning och koncentration
  • Ökad energi
  • Bättre söm
  • Förbättrad hållning
  • Starkare immunförsvar

Kiropraktik har hjälpt miljontals människor i hela världen i över 115 år, nyfödda, gravida, äldre, elitidrottare. Inom kiropraktiken finns många olika tekniker och vi anpassar varje behandling efter individen. Tekniker varierar beroende på patientens ålder, rörlighet, tidigare kirurgiska ingrepp eller skador och andra hygienkrav. Alla mår bättre av ett väl fungerande nervsystem.

Ja, förutsatt att det är en legitimerad kiropraktor. Barn över hela världen behandlas framgångsrikt av kiropraktorer. Barn utsätter sig under hela uppväxten för saker som skulle få en vuxen kropp att krokna. Spädbarn som varit med om en traumatisk förlossning, inte når sina utvecklingsstadier i tid eller t ex har kolik kan ha nytta av kiropraktik.

Det är viktigt att ge barn den hjälp de behöver under uppväxtåren för att de som vuxna ska må bra och prestera bättre. Behandlingen är mjuk och anpassas till barnets storlek och ålder.

Kiropraktik kan hjälpa dig i alla stadier genom graviditeten och vi har speciella tekniker som gör det möjligt för oss att kontrollera och justera kvinnor under hela graviditeten.

Den blivande moderns hälsa och välbefinnande har en direkt effekt på hälsan och utvecklingen av barnet. Det sker många förändringar under graviditeten som till exempel ökad hormonproduktion, viktökning, förändringar i kroppshållning och viktfördelning, alla dessa förändringar är för att kompensera och tillgodose det växande barnet. Det leder ibland till obehag och stress hos modern. Nedsatt funktion i bäckenet och nedre delen av ryggraden kan påverka bäckenöppningen som i sin tur kan resultera i en svårare passage för barnet. Det kan leda till en längre och mer smärtsam förlossning och ökar sannolikheten för medicinska ingrepp. Även omgivande muskulatur och ligament som påverkar hur livmodern stöds upp påverkas av nedsatt funktion i bäcken och ländrygg. Det kan resultera i asymmetrisk tillväxt hos fostret till exempel bäcken, rygg och kranium samt begränsa barnets rörelser i livmodern och förhindra barnet från att komma in i bästa möjliga position för förlossningen, detta kallas intrauterin begränsning. Det finns även studier som visar på en ökad kontroll av bäckenbotten hos patienter som går på regelbunden kiropraktik.

Kiropraktik är en mycket säker och effektiv hälso- och sjukvård för äldre när det sker strukturella förändringar i kroppen på grund av åldrandet. När vi åldras börjar ryggraden och bäckenet degenerera/bli slitet. Densiteten i skelettet minskar, diskar torkar ut och muskler och ligament börjar förlora sin elasticitet. Dessa förändringar kan öka stress och påfrestningar på kroppen, sänka immunfunktion och förlänga kroppens naturliga läkningsprocess. Med försvagad muskulatur, artros processer och osteoporos i åtanke, har vi specialiserade justeringstekniker som passar varje individ. Man kan aldrig vara för gammal för kiropraktik, vi har hjälpt många till ett liv i mer rörelse och med mindre smärta. Många rapporterar en markant förhöjd livskvalitet.

Kiropraktik lindrar oftast stelhet och värk men kan också öka immunförsvaret, sömnkvalitet, reaktionsförmåga, balans, positionskännedom och muskelstyrka. Man kan ofta minska eller helt ta bort smärt- och antiinflammatoriska läkemedel som alla har negativ inverkan på hälsan och påverkar bland annat hjärta, hjärna, lever och njurar.

Våra patienter kommer till oss av olika anledningar. Det vanligaste är att man har ont någonstans eller känner att man inte fungerar fullt ut. Många söker hjälp vid akuta åkommor som ryggskott, nackspärr, diskbråck men även för andra symtom som yrsel, migrän och stressrelaterad problematik. En del är whiplashskadade, andra har smärta, domningar styrkebortfall i ben, fötter, armar och händer. Många nyttjar kiropraktik som reaktiv och akut symtomlindrande vård för att lindra sina symptom. Kiropraktik kan åstadkomma så mycket mer i form av proaktiv vård då vi går på orsaken till hälsobekymmer och låter kroppen läka och börja fungera på en högre nivå. Våra patienter som kommer regelbundet gör det för att proaktivt vårda och bättra på sin hälsa.

Vissa tycker att det är behagligt att justeras, andra inte. Generellt sätt gör behandlingen inte ont. Vi anpassar tekniken efter dina förutsättningar men som vid all annan behandling kan reaktioner uppstå. Patienter som redan har akut smärta kan känna obehag eftersom smärtnivån redan är hög och vävnaderna är under stor stress. Vanligast är lokal ömhet kring behandlingsstället, liknande träningsvärk. Undersökningar visar att de flesta reaktioner uppstår kort tid efter behandlingen och beskrivs som lätta till måttliga samt varar någon enstaka dag. Om du är orolig för smärtreaktion tala med din kiropraktor om det.

Kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod när den utförs av en legitimerad kiropraktor (Doctor of Chiropractic- DC). En legitimerad kiropraktor är specialist på problem i nervsystem, muskler, leder och skelett och samspelet däremellan. Akademiskt utbildade kiropraktorer DC, (Doctor of Chiropractic) är utbildade utomlands med fem års universitetsstudier på samma nivå som läkare, tandläkare och andra specialistkompetenser inom vården, samt ett års praktiktjänstgöring och integrering inom svensk hälso- och sjukvård. En kiropraktor med denna bakgrund är grundligt utbildad i allmänmedicinsk diagnostik, detta är mycket viktigt eftersom vissa invärtes sjukdomar kan ge symptom som ryggsmärtor, nacksmärtor, huvudvärk.

I Sverige organiseras de akademiskt utbildade kiropraktorerna i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) som jobbar för att standarden hålls internationellt hög inom yrket. Den svenska kiropraktorutbildningen håller varken internationell eller svensk akademisk standard, men är bra nog för att legitimation från socialstyrelsen ska ges till dem som fullföljt den.

Kiropraktiska tekniker har ”lånats” och används frekvent av andra yrkesgrupper bland annat ortopeder, sjukgymnaster, massörer och naprapater. Kiropraktorer är specialiserade på just dessa tekniker och med sin utbildning och erfarenhet den som är bäst lämpad i att utföra kiropraktiska behandlingar. Försäkra dig om att din vårdgivare verkligen är legitimerad kiropraktor, då det förekommer mycket manipulationsbehandling (tekniker som man ofta tagit från kiropraktiken) inom andra branscher där utövaren inte är kiropraktor, har dålig teknik, väldigt lite utbildning och erfarenhet inom området samt helt eller delvis saknar kompetensen att göra en medicinsk bedömning om det är lämpligt att behandla den aktuella patienten med manipulation.

Som vid all annan verksam behandling kan patienten få reaktioner på behandlingen. Vanligast är lokal och lätt ömhet kring behandlingsstället en kort tid efter behandlingen. Studier har entydigt visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktik är mycket sällsynt. Betydligt mer sällsynta än vid medicinsk behandling och även mer sällsynt än vid självmedicinering med receptfria läkemedel.

Kiropraktorn använder sig av olika tekniker, främst med händerna som verktyg för att justera. Vid en justering skickas signaler till hjärnan för att den ska få hjälp att reglera kroppen på ett effektivare sätt, allt för att den ska självläka och fungera bättre. Kiropraktorn tillför en exakt kraft i rätt riktning och med rätt intention skapas en rörelseenergi som via nervsystemet kan jobba med att reducera funktionsstörningen i nervsystemet (så kallad *subluxation). De flesta justeringar appliceras på kranium, nacke, rygg och bäcken. Det betyder inte att kiropraktorer bara hjälper till vid nack- och ryggbesvär.

Kiropraktorer är de enda vårdgivare som är specialistutbildad för att lokalisera en subluxation i nervsystemet.*Kiropraktisk subluxation är inte samma sak som medicinsk/ortopedisk subluxation. Vid funderingar kring detta prata gärna med oss.