Kiropraktik
Kiropraktor i Dalarna som passar alla

Vi är utbildade i och använder flertalet tekniker, allt från manuella justeringar som de flesta associerar med kiropraktik (Diversified, Gonstead), instrument assisterad teknik (Activator) till tonal justering (Talsky) som endast innebär lätt beröring. Kiropraktik passar alla oavsett ålder, sjukdom och hälsostatus, din behandling är anpassad just för dig.

Inom kiropraktiken finns många olika tekniker och vi anpassar varje behandling efter individen.

Grundlig undersökning av din hälsa

Innan behandling gör vi alltid en grundlig undersökning av din hälsostatus, vi fastställer diagnos och vilken typ av behandling som är lämplig. Tillsammans sätter vi upp dina mål. Du får råd och tips angående lämpliga övningar och mjukdelstekniker som du ska utföra hemma vid behov. Ergonomi, träning, sömn, avslappning och kost diskuteras vid behov och intresse. Det är mycket viktigt att bättra på dessa områden för optimal funktion och läkning.

Kiropraktik bryter dåliga mönster

Syftet med kiropraktisk behandling är att bryta gamla invanda neurologiska mönster och träna in mer fördelaktiga så att du kan leva upp till, och fungera så nära din maximala potential som möjligt. Kiropraktorn letar efter symptom som visar att nervsystemet är i obalans, saker som muskelspänningar, andningsmönster, dålig hållning, smärta, svullnad, nedsatt eller avvikande rörelse för att nämna några exempel. Du känner ofta det genom bland annat “låsningar”, obalans, smärta i kroppen, huvudvärk, domningar, stress, obehag och ohälsa.

Ökar din självläkande förmåga

Med hjälp av justeringar balanserar vi nervsystemet och underlättar för kommunikationen mellan hjärna, nerver, muskler, organ och leder så att du kan fungera och må bättre i vardagen. Kroppen är självläkande och självreglerande vid rätt förutsättningar. Vi hjälper dig att att uppnå dessa.

Om det behövs ytterligare provtagning, blidtagning, annan behandling eller medicinsk bedömning så rekommenderar vi dig vidare. Kiropratik kan kombineras med annan typ av vård.

Boka här